DE BANENAFSPRAAK

DE BANENAFSPRAAK

Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Wij proberen werkgevers te helpen bij het zo goed mogelijk invullen van deze regeling (banenafspraak). Onze dienstverlening sluit naadloos aan op deze afspraak en kan zowel maatschappelijke als financiële voordelen realiseren. . Meer over onze dienstverlening…

VERSCHIL TUSSEN BANENAFSPRAAK EN SROI

WIJ VULLEN DE BANENAFSPRAAK OP ZO EEN MANIER IN DAT IEDEREEN ERVAN PROFITEERT

Hoe zit het precies?
Wat is de banen-afspraak?
Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken om samen 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap tot 2026. Werkgevers moeten voor 80% van deze banen zorgen in de aankomende jaren. Als eind 2015 niet voldoende banen zijn gerealiseerd om deze “afspraak” te realiseren zal de quotumregeling in gaan. Dit betekent dat bedrijven, met meer dan 25 werknemers, verplicht worden gesteld om een bepaald aantal mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen.
Wat is de doelgroep?
Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:
 
• mensen in de Wajong die kunnen werken;
• mensen met een WSW-indicatie;
• mensen met een WIW-baan;
• mensen met een ID-baan;
• mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
Wat betekent de banen-afpraak voor werkgevers?
Indien de overheid eind 2015 bepaald dat er dit jaar niet voldoende banen gecreëerd zijn, moet een werkgever voor iedere 25 in dienst zijnde werknemers of 40.575 verloonde uren een kandidaat behorende tot de garantiebaan (kandidaten met een arbeidsbeperking) binnen de Participatiewet in dienst nemen (quotumregeling). Voldoet u als werkgever hier niet aan dan kan het zijn dat de overheid u vanaf 2018 zal beboeten (€5000.- voor elk niet ingevulde baan).
Waar kan ik terecht met een vacature?
Op onze site, middels het daarvoor bestemde e-mailadres van onze sales medewerkers. Wij zullen dan zo snel als mogelijk op zoek gaan naar passende kandidaten voor de desbetreffende functies.

Ons doel is om mensen binnen de participatiewet aan het werk te krijgen zonder dat dit een last is voor de werkgevers. Graag geven wij u een extra toelichting.

 

Neem contact met ons op